Děkujeme všem, kteří navštívili Roudnické vinobraní 2018.
Další ročník se uskuteční v sobotu 7. září 2019.
Webové stránky akce spouštíme 1. dubna.

Stánkový prodej:


Základní podmínkou účasti na akci je doručení vyplněné přihlášky na emailovou adresu pořadatele prodejci@kzm-roudnicenl.cz
nebo poštou na adresu KZM Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem.

Přihlášku lze vyplnit elektronicky a uložit nebo vytisknout. Jedná se o elektronický formulář. Povinnou přílohou přihlášky je fotografie stánku.
Po případném odsouhlasení přihlášky pořadatelem budete vyzvání k úhradě 100% výše nájemného. Vyčkejte na výzvu! Splatnost je 14 dnů od potvrzení přihlášky ze strany pořadatele.

Přihláška ke stažení v PDF
.

      Kontakt pro stánkový prodej na akci Roudnické vinobraní 2019
      Ing. Eva Čaňková Poláčková, prodejci@kzm-roudnicenl.cz,  tel.: 739 310 838