Roudnické vinobraní 2016

v sobotu 8. září v zámeckém areálu v Roudnici nad Labem

Stánkový prodej 2018

Základní podmínkou účasti na akci je doručení vyplněné přihlášky na emailovou adresu pořadatele prodejci@kzm-roudnicenl.cz nebo poštou na adresu KZM Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem. Přihlášku lze vyplnit elektronicky a uložit nebo vytisknout. Jedná se o elektronický formulář. Povinnou přílohou přihlášky je fotografie stánku. Po případném potvrzení přihlášky pořadatelem budete vyzvání k úhradě 100% výše nájemného. Splatnost je 14 dnů od potvrzení přihlášky ze strany pořadatele. Přihláška ke stažení v PDF.
  • Kontakt pro stánkový prodej na akci Roudnické vinobraní 2018

    Ing. Eva Čaňková Poláčková prodejci@kzm-roudnicenl.cz tel.: 739 310 838