Roudnické vinobraní 2019

v sobotu 7. září 2019 v zámeckém areálu v Roudnici nad Labem

Stánkový prodej 2019

Základní podmínkou účasti na akci je doručení vyplněné přihlášky na emailovou adresu pořadatele prodejci@kzm-roudnicenl.cz nebo poštou na adresu KZM Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem.

Přihlášku lze vyplnit elektronicky a uložit nebo vytisknout. Jedná se o elektronický formulář. Povinnou přílohou přihlášky je fotografie stánku. Po případném potvrzení přihlášky pořadatelem budete vyzvání k úhradě 100% výše nájemného. Splatnost je 14 dnů od potvrzení přihlášky ze strany pořadatele. .

  • Kontakt pro stánkový prodej na akci Roudnické vinobraní 2019

    Ing. Eva Čaňková Poláčková prodejci@kzm-roudnicenl.cz tel.: 739 310 838