Roudnické vinobraní 2016

v sobotu 23. září 2017 v zámeckém areálu v Roudnici nad Labem

Stánkový prodej 2017

Základní podmínkou účasti na akci je doručení vyplněné přihlášky na emailovou adresu pořadatele prodejci@kzm-roudnicenl.cz nebo poštou na adresu KZM Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem. Přihlášku lze vyplnit elektronicky a uložit nebo vytisknout. Jedná se o elektronický formulář. Povinnou přílohou přihlášky je fotografie stánku. Po potvrzení přihlášky pořadatelem budete vyzváni k úhradě 100% výše nájemného na účet č. 94-3487500237/0100. Variabilní symbol je IČ uvedené na přihlášce. Splatnost je 14 dnů od potvrzení.

Přihláška ve formátu PDF ke stažení

  • Kontakt pro stánkový prodej na akci Roudnické vinobraní 2017

    Ing. Eva Čaňková Poláčková prodejci@kzm-roudnicenl.cz tel.: 739 310 838