Roudnické vinobraní 2019

v sobotu 7. září 2019 v zámeckém areálu v Roudnici nad Labem

Praktické informace pro návštěvníky akce

Akce se koná přímo v centru města Roudnice nad Labem - v areálu zdejšího barokního zámku a v jeho blízkém okolí.
 • Místo konání, prodej vstupenek na místě

  V pokladnách Vám budou vstupenky vyměněny za identifikační náramky. Pokud nemáte vstupenku z předprodeje, můžete si ji zde zakoupit.

  Název pokladny Umístění Služby
  Pokladna 1, Očkova ulice přístup z centra města, blízko ke scéně Nádvoří Pouze úhrada vstupného na místě
  Pokladna 2, Očkova ulice přístup z centra města, blízko ke scéně Nádvoří Pouze úhrada vstupného na místě
  Pokladna 3, Očkova ulice přístup z centra města, blízko ke scéně Nádvoří Pouze úhrada vstupného na místě
  Pokladna 4, Očkova ulice přístup z centra města, blízko ke scéně Nádvoří Pouze výměna vstupenek z předprodeje za náramky
  Pokladna 5, Michálkova ulice přístup od Bezděkova, blízko k hlavní scéně Pouze úhrada vstupného na místě
  Pokladna 6, Michálkova ulice přístup od Bezděkova, blízko k hlavní scéně Pouze výměna vstupenek z předprodeje za náramky
 • Identifikační náramky a vstup do areálu

  Vstup do placené zóny bude povolen po předložení vstupenky, vytištěné elektronické vstupenky nebo elektronické vstupenky v mobilním zařízení (dále jen Vstupenka).

  Každý návštěvník akce obdrží po předložení Vstupenky v pokladním místě u vstupu identifikační náramek. Tento náramek ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se do něj vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný, a to bez náhrady škody. Náramek nepotřebují děti do 6 let.

  Při placení vstupného na místě návštěvník obdrží rovnou náramek (bez vstupenky).

  Vstupenka pozbývá platnosti po prvním načtení čárového kódu případně po odtržení kontrolního útřžku v pokladním místě u vstupu do areálu.

  Chraňte Vaše vstupenky před kopírováním. Vstupenka i elektronická vstupenka jsou ceninami a jejich padělání je trestné. Akceptována bude pouze taková Vstupenka, která bude předložena jako první. Jakákoliv další předložená Vstupenka stejného identifikačního čísla bude považována za neplatnou, bez ohledu na to, kdo ji předloží.

 • Seznamte se prosím s návštěvním řádem akce

  Vstupem do areálu projevujete souhlas s návštěvním řádem akce, který je umístěn na tomto webu a zároveň je k dispozici na pokladnách.

 • Vstup se zvířaty

  Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen. Neplatí pro asistenční a slepecké psy.

 • Focení a natáčení

  Jsme rádi, pořizujete-li si vzpomínkové fotografie z akce, a to s jakýmkoliv fotografickým vybavením . Musíme však kontrolovat, zda nedochází k pořizování video záznamů účinkujících. Je zakázáno zhotovování zvukových a filmových záznamů vystoupení umělců, a to i pro vlastní potřebu.

 • Kde zaparkovat

  Využívejte dostupné běžné parkovací plochy v ulicích města.