Děkujeme všem, kteří navštívili Roudnické vinobraní 2016.
Další ročník Roudnického vinobraní proběhne v sobotu 23. září 2017.
Webové stránky ročníku 2017 spustíme 1. června 2017.
Zatím můžete navštítivit např. naši facebookovou stránku.